Công nghệ GIS

Công nghệ GIS Khái niệm về hệ thông tin địa lý GIS Hệ thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) là một hệ thống bao gồm phần cứng, phần mềm máy tính, dữ liệu địa lý và con người, được thiết kế nhằm mục đích nắm bắt, lưu trữ, cập nhật, điều khiển, phân tích, và hiển thị tất cả các dạng thông tin liên quan đến vị trí địa lý. Các thành phần của GIS Các thành Xem tiếp…

Công nghệ đo sâu

Khái niệm đo sâu hồi âm Đo sâu hồi âm là công nghệ sử dụng sóng âm để xác định khoảng cách từ bộ phận phát tính hiệu tới bề mặt phản (bùn, cát, đáy sông, đáy biển, đáy ao hồ..) Công nghệ đo sâu hồi âm Nguyên lý đo sâu hồi âm thực chất là áp dụng công thức S=v*t. Trong đó: S là khoảng cách truyền âm. v là vận tốc âm hay còn gọi là tốc độ âm. t là Xem tiếp…

Công nghệ RTK

Nguyên lý hoạt động của phương pháp RTK (Real – Time Kinematic): Bộ máy GPS gồm 01 máy tĩnh (BASE) đặt tại điểm gốc (điểm mốc địa chính nhà nước hoặc đường chuyền hạng IV trong công trình), được cài đặt tọa độ điểm gốc (VN-2000) và các tham số tính chuyển từ hệ toạ độ quốc tế WGS-84 về hệ toạ độ VN-2000, có thể một hay nhiều máy động (ROVER) đặt tại điểm cần xác định toạ độ. Cả Xem tiếp…

Công nghệ GPS

Khái niệm về công nghệ GPS Hệ thống định vị GPS (Global Positioning System) là hệ thống dẫn đường vệ tinh dùng để cung cấp thông tin về vị trí, tốc độ và thời gian cho các máy thu GPS ở khắp mọi nơi trên trái đất, trong mọi thời điểm và mọi điều kiện thời tiết, cùng với đó là độ chính xác cao, thời gian đo đạc nhanh Vệ tinh GPS bay trên các mặt phẳng quỹ đạo Xem tiếp…